jack links

Persondataforordning

Ansvarshavende i forhold til databeskyttelse, særligt EU's persondataforordning, er:

Jerky House
Alexander Barbara
Gerhart-Hauptmann-Str. 43
51379 Leverkusen
Germany

Email: info@jerky-house.com

Tax Identification Number:
DE215688973

Dine rettigheder
Ved hjælp af de anførte kontaktinformationer til vores ansvarshavende for databeskyttelse, kan du til enhver tid udøve dine rettigheder:

Såfremt du har givet dit samtykke, kan du til enhver tid trække den tilbage. Tilbagetrækningen vil have indvirkning på fremtiden.

Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed er afhængig af din bopæl, din beskæftigelse eller den potentielle krænkelse. En liste over tilsynsmyndigheder (til den ikke-offentlige sektor) med adresser kan rekvireres her: https://www.datatilsynet.dk.

Formål med persondataforordningen ifølge ansvarshavende og tredjepart
Vi bearbejder dine persondata kun til formål iht. denne databeskyttelseserklæring. En videregivelse af dine persondata til tredjepart under andre forudsætninger end de før nævnte, finder ikke sted. Vi videregiver dine persondata kun til tredjepart, hvis:

bearbejdningen til beskyttelse af legitime interesser er påkrævet og der ikke er grund til at tro, at du har en primær beskyttelsesværdig interesse i ikke-videregivelse af dine data.

Sletning hhv. spærring af data
Vi overholder principperne i forhold til dataminimeringen og dataøkonomien. Vi gemmer dine persondata kun indtil de førnævnte formål er opfyldte, eller i forhold til de lovmæssige datalagringsperioder. Efter formålets ophør hhv. fristernes udløb, bliver de pågældende data rutinemæssigt spærret eller slettet alt efter de lovmæssige bestemmelser.

Indsamling af almene informationer ved besøg af vores hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, bliver der automatisk indsamlet informationer vha. cookies. Disse informationer (server-logfiles) indeholder fx informationer om webbrowseren, det anvendte styresystem, domænenavnet af din internet-udbyder og lignende. Herved drejer det sig udelukkende om informationer, som ikke kan identificere dig som person.

Disse informationer er en teknisk nødvendighed, for at kunne tilbyde de efterspurgte oplysninger på hjemmesiden på en korrekt måde og er nødvendige ved brugen af internettet. De bruges især til følgende formål:

Bearbejdningen af dine persondata baserer på vores oprigtige interesse i de førnævnte formål til dataindsamlingen. Vi anvender ikke dine data, for at drage konklusioner om din person ud fra oplysningerne. Modtageren af disse data er den ansvarshavende og i givet fald ophavsgiveren.

Anonyme informationer af denne slags bliver i givet fald analyseret statistisk, for at optimere vores internetpræsentation og den bagvedliggende teknik.

Cookies
Som så mange andre hjemmesider, anvender også vi de såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, som overføres til din harddisk fra hjemmesidens server. Herigennem får vi automatisk nogle data som fx IP-adressen, den anvendte webbrowser, styresystemet og din internetforbindelse.

Cookies kan ikke anvendes, for at starte programmer eller overføre virus til en computer. Ved hjælp af de informationer, som er indeholdt i cookies, kan vi gøre det nemmere for dig at navigere rundt og give dig den mest optimale oplevelse af vores hjemmeside.

Under ingen omstændigheder bliver de indsamlede data givet videre til tredjepart og der oprettes heller ikke en forbindelse med persondata uden dit samtykke.

Selvfølgeligt kan du besøge vores hjemmeside uden cookies. Internetbrowsere er som regel indstillet til at acceptere cookies. Som regel kan du til enhver tid deaktivere anvendelsen af cookies i din webbrowsers indstillinger. Anvend hjælpefunktionen i din internetwebbrowser, for at få flere informationer om, hvordan du ændrer indstillingerne. Vær opmærksom på, at nogle funktioner på vores hjemmeside muligvis ikke fungerer, hvis du har deaktiveret anvendelsen af cookies.

Levering af betalingsbelagte ydelser
For kunne at levere betalingsbelagte ydelser, indhenter vi yderligere data, som fx betalingsoplysninger, for at kunne gennemføre din bestilling. Vi gemmer disse data i vores systemer indtil de lovmæssige opbevaringsfrister er udløbet.

SSL-kryptering
For at sikre dine data under overførslen, anvender vi relevante krypteringsmetoder (fx SSL) via HTTPS.

Kontaktformular
I tilfælde af spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os via e-mail eller vores kontaktformular. For at kunne kontakte dig, har vi brug for din indvilligelse. Det er derfor vigtigt, at du angiver en korrekt e-mail-adresse. Denne bruges til at kunne tilknytte din forespørgsel med det efterfølgende svar. Angivelsen af yderligere data er frivilligt. Dine angivelser bliver gemt i forhold til bearbejdningen af din forespørgsel samt til eventuelle senere spørgsmål. Efter din forespørgsel er afsluttet, bliver alle persondata automatisk slettet.

Google AdWords
Vores hjemmeside gører brug af Google conversation-tracking Hvis du er kommet ind på vores hjemmeside via en annonce på Google, indsætter Google Adworks en cookie på din computer. Cookien til conversation-tracking bliver sat ind, når en bruger klikker på en annonce placeret af Google. Disse cookies mister gyldigheden efter 30 dage og bruges ikke til at identificere brugeren. Besøger brugeren bestemte sider på vores hjemmeside og cookien er ikke udløbet, kan vi og Google se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til denne side. Google AdWorks-kunder får forskellige cookies. Cookies kan således ikke spores via hjemmesiden af AdWorks-kunder. De informationer som conversation-cookies indhenter, bruges til at lave statistikker til AdWorks-kunder, som har valgt conversation-tracking. Kunderne får oplysninger om det samlede antal brugere som har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til en side som er forsynet med et conversation-tracking-tag. De indeholder ingen informationer som kan identificere brugeren personligt.

Hvis du ikke vil deltage i trackingen, kan du afvise at få indsat det hertil nødvendige cookie - fx via din webbrowser-indstilling, som deaktiverer den automatiske indsættelse af cookies, eller indstille din webbrowser således, at cookies fra domænet "googleservices.com" blokeres.

Vær opmærksom på, at du ikke må slette opt-out-cookies, så længe du ikke ønsker at måledata bliver indhentet. Når du har slettet alle cookies i din webbrowser, skal du sætte det pågældende opt-out-cookie ind igen.

Spørgsmål til den tilsynsførende for databeskyttelse
Vi forbeholder os retten til at tilpasse denne persondataforordning, så at den til enhver tid lever op til de lovmæssige krav eller for at gennemføre ændringer i forhold til vores ydelser i henhold til persondataforordningen, fx ved indførelse af nye serviceydelser. Ved et fornyet besøg gælder den nye persondataforordning.

Questions to the Data Protection Officer
Har du spørgsmål til databeskyttelse, er du velkommen til at sende os en e-mail eller til at henvende dig til den ansvarshavende for databeskyttelse i vores organisation.