jack links

Algemene voorwaarden

Betaalmethode

Vooruitbetaling, Creditcard, PayPal en iDEAL
Wij accepteren:
Eurocard/Mastercard
Visa


Verzendkosten
EUR 4,95 Verzending & Verpakking voor bestellingen van minder dan EUR 100,00
Als het bedrag van de bestelling hoger is dan Euro 100,00 dan nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.


Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW.


DPD DHL

Verzending gegevens

Levering
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk toegestuurd. Desondanks kan het 1-3 werkdagen duren totdat u de bestelling ontvangt. Wanneer een artikel niet leverbaar is, of met vertraging komt, wordt u geinformeerd per email. De levering gaat altijd per pakketdienst (DPD of DHL).

Transportschade
Alle artikelen worden voor de verzending gecontroleerd en zorgvuldig verpakt. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.Herroeping

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. De periode van intrekking is 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij door u aangewezen, maar die is niet de drager, nam bezit van de goederen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, is het noodzakelijk dat u ons

Alexander Barbara
Gerhart-Hauptmann-Str. 43
51379 Leverkusen
Germany
Email: info@jerky-house.com

van uw beslissing om dit contract te herroepen door ons een ondubbelzinnige verklaring (bv brief per post, per fax of per e-mail). U kunt ook gebruik maken van de meegeleverde steekproef vorm van intrekking, die niet verplicht is echter.

Om te voldoen aan de intrekking periode is voldoende om af te sturen van de kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht voor het einde van de intrekking periode.


Gevolgen van herroeping

Als u deze opdracht in te trekken, zullen we terugkeren naar u alle betalingen die wij van u ontvangen inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten als u een andere dan de low-cost standaard levering die we aangeboden levering methode koos), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van uw aanmelding tot intrekking van dit contract. Voor de terugbetaling, zullen we dezelfde methode van betaling die u gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij we het eens nadrukkelijk op iets anders met je gebruikt; zullen we niet heffen eventuele kosten voor deze terugbetaling.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de terugkeer goederen ontvangen of u ons hebben geleverd met een bewijs dat u de goederen terug, als dat eerder is.

U bent verplicht om alle goederen onmiddellijk, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de intrekking van dit contract een melding terug te keren of te overhandigen aan ons. De periode wordt geacht tevreden als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terug te keren.

We zullen niet de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen verplicht om het verlies van de waarde van de goederen te dekken indien dit verlies van waarde is toe te schrijven aan uw onjuiste behandeling vastgesteld na een onderzoek van de aandoening, eigenschappen en het functioneren van de goederen.


Uitsluiting of vroegtijdige afloop van het recht van herroeping

Het recht van herroeping niet bestaan met contracten

voor de levering van goederen die niet zijn voorgemonteerd en waarvan de productie individuele keuze of beslissing van de koper is bepalend voor de productie, of die duidelijk aangepast aan de persoonlijke wensen van de koper, voor de levering van goederen die snel kan vergaan of waarvan de vervaldatum snel zouden worden overschreden,

voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die alleen kan worden geleverd 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst op zijn vroegst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop het bedrijf geen invloed heeft,

voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.


Intrekking vorm

(Als u wilt het contract in te trekken, dan kunt u dit formulier in en stuur het naar ons.)

Naar
Alexander Barbara, Gerhart-Hauptmann-Str. 43, Germany, info@jerky-house.com

Ik / wij (*) verklaart de voor de aankoop van de volgende items gesloten overeenkomst te herroepen (*) / zijn voor de uitvoering van de volgende diensten(*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de koper

Adres van de koper

Handtekening van de koper (alleen met bericht op papier)

Datum

_____________________________
(*) doorhalen wat niet van toepassing


Online geschillenbeslechting
Online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, paragraaf 1 ODR-VO: De Europese Commissie is een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die je kunt bereiken onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Impressum
Address:
Alexander Barbara
Gerhart-Hauptmann-Str. 43
D-51379 Leverkusen

Email: info@jerky-house.com

VAT number: DE215688973


Privacybeleid