jack links

Privacybeleid

Verantwoordelijke instantie in het kader van het privacybeleid, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie is:

Jerky House
Alexander Barbara
Gerhart-Hauptmann-Str. 43
51379 Leverkusen
Germany

Email: info@jerky-house.com

Tax Identification Number:
DE215688973

Uw rechten als betrokkene
Via de beneden vermelde contactgegevens van onze Toezichthouder voor gegevensbescherming kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

Voor zover u ons uw toestemming heeft verleend, kunt u deze te allen tijde met toekomstige werking herroepen.

U kunt zich te allen tijde met klachten wenden aan de voor u bevoegde toezichthoudende instantie. De voor u bevoegde toezichthoudende instantie is afhankelijk van de provincie van uw woonplaats, uw werk of de vermoedelijke schending. Een lijst van toezichthoudende instanties (voor het niet openbare bereik) met adres vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Doel van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Een transmissie van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door, als:

de verwerking voor het waarborgen van legitieme interesses nodig is en er geen reden bestaat te vermoeden dat u een hoger beschermenswaardig interesse hebt aan het niet doorgeven van uw gegevens.

Wissen resp. blokkeren van de gegevens
Wij voldoen aan de principes van de gegevensvermijding en gegevensminimalisering. Wij slaan uw persoonlijke gegevens daarom slechts zo lang op, als het nodig is voor het bereiken van het hier genoemde doeleinde of zolang het is voorgeschreven door de wetgever in de gevarieerde termijnen voor de opslag. Na opheffing van het betreffende doel resp. afloop van deze termijnen worden de opgeslagen gegevens standaard en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Registratie van algemene informatie bij het bezoek aan onze website
Als u toegang verkrijgt tot onze website, wordt automatisch met behulp van cookies algemene informatie geregistreerd. Deze informatie (server-logfiles) omvatten bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet serviceprovider en soortgelijke gegevens. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie, die niet terug te voeren zijn naar uw persoon.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud van websites correct weer te geven en zijn dwingend noodzakelijk bij het gebruik van het internet. Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitiem belang uit de voorheen genoemde doeleinden voor de gegevensverzameling. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Ontvanger van de gegevens is alleen de verantwoordelijke instantie en eventueel de opdrachtverwerker.

Dergelijke anonieme informatie wordt door ons eventueel statistisch geëvalueerd, om onze internetpagina en de hiermee verbonden techniek te optimaliseren.

Cookies
Net zoals vele andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een server van de website worden verstuurd naar uw harde schijf. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens zoals bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen op uw computer te plaatsen. Met behulp van de cookies ontvangen informatie kunnen wij uw navigatie vereenvoudigen en de juiste weergave van onze websites mogelijk maken.

In geen geval worden de door ons geregistreerde gegevens aan derden overhandigd of zonder uw toestemming gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Natuurlijk kunt u onze websites principieel ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser deactiveren. Gebruik hiervoor alstublieft de helpfunctie van uw internetbrowser om te vernemen, hoe u deze instellingen kunt veranderen. Houd er alstublieft rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijkerwijs niet functioneren als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Leveren van diensten tegen betaling
Voor het leveren van diensten tegen betaling hebben wij aanvullende gegevens nodig, zoals bijvoorbeeld facturatie-informatie, om uw bestelling te kunnen uitvoeren. Wij slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

SSL-encryptie
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de conform de actuele stand van de techniek zijnde encryptieprocessen (bijv. SSL) via HTTPS.

Contactformulier
Neemt u met betrekking tot vragen via e-mail of het contactformulier contact met ons op, verstrekt u ons voor het doel van de contactopname uw vrijwillige toestemming. Hiervoor is de vermelding van een geldig e-mailadres nodig. Dit is nodig voor de identificatie van de aanvraag en de beantwoording hiervan. Het verstrekken van aanvullende informatie is optioneel. De door u verstrekte gegevens worden voor het doel van de verwerking van uw aanvraag evenals eventuele aanvullende vragen opgeslagen. Na het afhandelen van de door u geplaatste aanvraag worden de persoonlijke gegevens automatisch gewist.

Google AdWords
Onze website maakt gebruikt van Google Conversion-tracking. Als u via een door Google geplaatste advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst. Het cookie voor Conversion-tracking wordt geplaatst, als een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Bezoekt de gebruiker bepaalde sites van onze website en is het cookie nog geldig, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina. Iedere klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van het conversion-cookie verzamelde informatie is ervoor bestemd, conversion-statistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversion-tracking, te creëren. De klanten ontvangen het totaal aantal gebruikers, die op een reclame hebben geklikt en naar een van een conversion-tracking tag voorziene pagina werden doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u het hiervoor benodigde plaatsen van een cookie weigeren - bijvoorbeeld in uw browser-instellingen, die het automatisch plaatsen van cookies principieel deactiveert of uw browser zo instellen dat cookies van het domein 'googleadservices.com' worden geblokkeerd.

Houd er alstublieft rekening mee dat de opt-out cookies niet gewist mogen worden, zolang u geen registratie van meetgegevens wenst. Als u alle cookies in de browser hebt gewist, moet u de betreffende opt-out cookies opnieuw plaatsen.

Verandering van de bepalingen voor gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor, dit privacybeleid aan te passen, zodat dit altijd voldoet aan de actuele juridische eisen of om veranderingen van onze diensten in het privacybeleid op te nemen, bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe diensten. Voor uw hernieuwde bezoek geldt dan het nieuwe privacybeleid.

Vragen aan de toezichthouder voor gegevensbescherming
Als u vragen over de gegevensbescherming hebt, kunt u ons e-mail schrijven of direct contact opnemen met de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon binnen onze organisatie.


Privacybeleid